ต้นคริสต์มาสเล็กๆ ประดิษฐ์จากกระดาษสีสวย

ต้นคริสต์มาสเล็กๆ ประดิษฐ์จากกระดาษสีสวย

ต้นคริสต์มาสสวยๆ ทำจากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษสีสวยให้มีขนาด 1.5x1 นิ้ว ให้เป็นรูปร่างที่ต้องการ หรือ ทำตามรูปด้านล่างได้ค่ะ
  2. ตัดหลายๆแผ่นเตรียมไว้
  3. นำกระดาษมาดัดให้งอ จากบนลงล่างด้วย ดินสอ
  4. นำแกนกระดาษทิชชูดัดเป็นโคนต้นคริสต์มาส หรือ ทำโคนจากกระดาษแข็งแบบอื่นๆ ได้ค่ะ
  5. ติดกลีบกระดาษลงไปตามโคนต้น คริสต์มาส จากด้านล่าง ขึ้นด้านบน
  6. ทำให้เสร็จ จนถึงปลายยอดแหลมด้านบน

นำไปตกแต่งมุมสวยๆ ประดับบ้าน วันคริสต์มาสค่ะ

ต้นคริสต์มาสเล็กๆ ประดิษฐ์จากกระดาษสีสวย 0
ต้นคริสต์มาสเล็กๆ ประดิษฐ์จากกระดาษสีสวย 1
ต้นคริสต์มาสเล็กๆ ประดิษฐ์จากกระดาษสีสวย 2
ต้นคริสต์มาสเล็กๆ ประดิษฐ์จากกระดาษสีสวย 3
ต้นคริสต์มาสเล็กๆ ประดิษฐ์จากกระดาษสีสวย 4
ต้นคริสต์มาสเล็กๆ ประดิษฐ์จากกระดาษสีสวย 5
ต้นคริสต์มาสเล็กๆ ประดิษฐ์จากกระดาษสีสวย 6
ต้นคริสต์มาสเล็กๆ ประดิษฐ์จากกระดาษสีสวย 7
ต้นคริสต์มาสเล็กๆ ประดิษฐ์จากกระดาษสีสวย 8