สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษ

สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษ
อุปกรณ์ กระดาษ, กรรไกร, ที่ตัดกระดาษรูปดอกไม้, หมุด, กาว วิธีทำ
  1. ตัดกระดาษเป็นรูปดอกไม้
  2. จากนั้นพับกลีบดอกเป็นแนว พับสลับไปมา ไจากนั้นนำมาต่อกันจะได้ดอกไม้กระดาษสวยๆ 1 ดอก สำหรับตกแต่งการ์ด, บอร์ด, ...
  3. นำหมุดปักไว้ตรงกลางกลีบดอก
คลิปสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์
สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษ 0
สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษ 1
สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษ 2
สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษ 3
สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษ 4
สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษ 5