นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน

นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน

ตกแต่งนาฬิกาสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เจาะรูตรงกลางแผ่นเสียง
  2. ติดจุดหลายๆจุดบนแผ่นเสียง นาฬิกา (แทนตัวเลข บนหน้าปัดนาฬิกา)
  3. ติดอุปกรณ์ด้านหลัง และติดเข็มให้เรียบร้อย

นำไปประดับบ้านสวยๆ

นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน 0
นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน 1
นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน 2
นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน 3
นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน 4
นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน 5
นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน 6
นาฬิกาติดผนัง ทำจากแผ่นเสียง ประดับบ้าน 7