ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ

ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ

ตกแต่งถาดสวยๆ ลายจุดใหญ่ๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทาสีไม้เคลือบถาดด้านนอก
  2. รอสีแห้ง
  3. นำพู่กันกลมๆ จุ่มสีทับ ตกแต่งลายจุด ทำลายให้สวยงาม
  4. รอสีแห้ง

นำไปใช้ใส่ของสวยๆ

ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ 0
ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ 1
ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ 2
ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ 3
ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ 4
ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ 5
ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ 6
ตกแต่งถาดใส่ของ ลายจุดใหญ่ๆ 7