กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก

กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก

กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นลายผีเสื้อ ตัดกระดาษตามรอย
  2. นำเศษผ้าสีสวย วางบนกระดาษแข็ง ติดกาว
  3. นำแบบผีเสื้อที่ปริ้น วางลงไปบนผ้า ตัดตามรอย
  4. นำลูกปัดยาว และสั้น ต่อตัวกันเป็นตัวผีเสื้อ นำไปติดกับผ้า ปีกผีเสื้ออันเล็ก รอกาวแห้ง นำไปติดกับปีกใหญ่อีกครั้ง
  5. พลิกด้านหลัง นำไปติดกับกิ๊บติดผม

นำไปประดับทรงผมสวยๆค่ะ

กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 0
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 7
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 1
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 4
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 15
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 13
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 6
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 3
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 12
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 2
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 11
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 9
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 5
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 14
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 10
กิ๊บติดผม ลายผีเสื้อ น่ารัก 8