หมวกผ้า ประดับเม็ดมุกเม็ดเล็กๆ

หมวกผ้า ประดับเม็ดมุกเม็ดเล็กๆ

หมวกสวยๆ ตกแต่งเม็ดมุก เม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเม็ดมุกเม็ดเล็กๆ ประดับรอบหมวก
  2. เย็บด้วยเข็มกับด้าย

นำไปใส่สวยๆ

หมวกผ้า ประดับเม็ดมุกเม็ดเล็กๆ 0
หมวกผ้า ประดับเม็ดมุกเม็ดเล็กๆ 1
หมวกผ้า ประดับเม็ดมุกเม็ดเล็กๆ 2
หมวกผ้า ประดับเม็ดมุกเม็ดเล็กๆ 3