โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว

โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว

ขวดแก้ว เจาะรู ร้อยสายไฟ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ล้างทำความสะอาดขวดแก้ว
  2. เจาะรูขวดแก้ว โดยใช้สว่านเจาะ ก่อนเจาะให้ใส่ขวดแก้วลงไปในถังน้ำ เจาะรูในถังน้ำ
  3. ปอกสายไฟ ใส่แหวนพันด้วยเทปพันสายไฟสังเกตวิธีทำจาก คลิปวีดีโอ
  4. ตกแต่งขวดแก้ว ตามชอบ
  5. ประกอบสายไฟกับฐานติดหลอดไฟ
  6. ติดที่ครอบโคมไฟ

นำไปประดับสวยๆ

คลิปวีดีโอ

โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว 0
โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว 7
โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว 1
โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว 4
โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว 6
โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว 3
โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว 2
โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว 9
โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว 5
โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว 10
โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว 8