ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก

ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก

สอนตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยเข็มขัด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเข็มขัด วัดขนาด รอบหมวก
  2. เจาะรู ตามตำแหน่งที่วัดได้ ตัดส่วนปลายที่เกินออก
  3. คาดขอบหมวก ด้วยเข็มขัดที่ทำเสร็จแล้ว

นำไปใส่สวยๆค่ะ

ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก 0
ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก 1
ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก 2
ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก 3
ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก 4
ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก 5
ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก 6
ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก 7
ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก 8