ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู

ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู

ประดิษฐ์ของเล่น จากแกนกระดาษทิชชู

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแกนกระดาษทิชชู ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญให้เรียบร้อย
  2. ใช้กรรไกรตัดลูกโป่ง (ตัดเอาแต่คอลูกโป่ง)
  3. ดึงคอลูกโป่งให้ดึง จากนั้นรัดปลายให้เรียบร้อย
  4. นำไปหุ้มกับแกนกระดาษทิชชูที่ตกแต่งเสร็จแล้ว
  5. ติดสก็อตเทป ส่วนที่หุ้มให้แน่น
  6. นำพลาสติกเล็กๆ พลาสติกดาว คำพูด… ใส่ลงไปในแกนกระดาษทิชชู

วิธีเล่น

ไปลานโล่งๆ ดึงปลายจุกลูกโป่ง เกร็ดพลาสติกเล็กๆ จะโปรยออกมา

คลิปสอนทำของเล่น

ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู 0
ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู 1
ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู 2
ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู 3
ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู 4
ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู 5
ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู 6
ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู 7
ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู 8