ตัดกระดาษ พับกล่องน่ารักๆ ใส่ของกระจุกกระจิก

ตัดกระดาษ พับกล่องน่ารักๆ ใส่ของกระจุกกระจิก

สอนพับกล่องใส่ของเล็กๆน่ารัก

อุปกรณ์

กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วิธีทำ

  1. พับกระดาษเป็นรูปแฉก (สังเกตวิธีพับ จากรูปด้านล่าง)
  2. เมื่อพับเสร็จ ดึงกระดาษขึ้น จะได้กล่องใส่ของเล็กๆ น่ารักๆ

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก ตามต้องการ

ตัดกระดาษ พับกล่องน่ารักๆ ใส่ของกระจุกกระจิก 0
ตัดกระดาษ พับกล่องน่ารักๆ ใส่ของกระจุกกระจิก 1
ตัดกระดาษ พับกล่องน่ารักๆ ใส่ของกระจุกกระจิก 2
ตัดกระดาษ พับกล่องน่ารักๆ ใส่ของกระจุกกระจิก 3
ตัดกระดาษ พับกล่องน่ารักๆ ใส่ของกระจุกกระจิก 4
ตัดกระดาษ พับกล่องน่ารักๆ ใส่ของกระจุกกระจิก 5
ตัดกระดาษ พับกล่องน่ารักๆ ใส่ของกระจุกกระจิก 6