สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย

โคมไฟขวดแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดขวดแก้ว
  2. นำก้อนกรวดแก้ว ติดรอบขวดแก้ว ที่ตัดเสร็จแล้ว
  3. ใส่สายไฟ หลอดไฟ ติดตั้งให้เรียบร้อย

นำไปแขวนโชว์ ประดับเพดานห้อง