สอนทำสร้อยแขน จากซิป

สอนทำสร้อยแขน จากซิป

ทำสร้อยแขนสวยๆ จากซิป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำซิปสีสวยๆ มาตัดเอาขอบออกให้หมด
  2. ใช้ไฟลน ให้เศษผ้าที่เหลือไม่หลุดออกจากกัน
  3. ใส่ตัวยึดสำหรับใส่ตะขอ ตรงส่วนปลายที่ไม่ใช่ซิป
  4. ประดับของเล็กๆ ลงไประหว่างใส่ตะขอได้ด้วยนะ

ใส่พร้อมกันหลายๆเส้น สวยๆดีค่ะ

คลิปสอนทำสร้อยข้อมือ

สอนทำสร้อยแขน จากซิป 0
สอนทำสร้อยแขน จากซิป 7
สอนทำสร้อยแขน จากซิป 1
สอนทำสร้อยแขน จากซิป 4
สอนทำสร้อยแขน จากซิป 6
สอนทำสร้อยแขน จากซิป 3
สอนทำสร้อยแขน จากซิป 2
สอนทำสร้อยแขน จากซิป 11
สอนทำสร้อยแขน จากซิป 9
สอนทำสร้อยแขน จากซิป 5
สอนทำสร้อยแขน จากซิป 10
สอนทำสร้อยแขน จากซิป 8