พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด

พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด

พวงกุญแจดอกไม้พลาสติกสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดดอกไม้ 5 กลีบ จากขวดพลาสติก
  2. ระบายสีดอกไม้ด้วยสีเมจิก
  3. นำไปลนไฟ ให้กลีบดอกไม้แข็ง เจาะรูตรงกลางดอกไม้ สำหรับร้อยเชือก
  4. ตกแต่งประดับดอกไม้ด้วยลูกปัด ติดห่วงพวงกุญแจ
  5. ปลายเชือกที่เหลือ ประดับลูกปัด สีแดงสด หรือ สีเดียวกับดอกไม้ที่ระบายสี

นำไปใส่ประดับกุญแจ

พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 0
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 7
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 1
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 4
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 15
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 13
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 6
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 17
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 3
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 12
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 2
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 19
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 11
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 9
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 5
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 14
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 16
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 10
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 18
พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด 8