เปลี่ยนสี เปลี่ยนลายดินสอไม้ ให้น่ารักสดใส

เปลี่ยนสี เปลี่ยนลายดินสอไม้ ให้น่ารักสดใส

ตกแต่งดินสอไม้ สีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปิดก้นดินสอไม้ ด้วยสก็อตเทป
  2. ทาสีขาวให้ทั่วดินสอ
  3. นำกระดาษวงกลม วางทั่วดินสอ ระบายสีสวยลงไป
  4. รอสีแห้ง แกะกระดาษออกจากดินสอ

นำไปใช้สวยๆ

เปลี่ยนสี เปลี่ยนลายดินสอไม้ ให้น่ารักสดใส 0
เปลี่ยนสี เปลี่ยนลายดินสอไม้ ให้น่ารักสดใส 7
เปลี่ยนสี เปลี่ยนลายดินสอไม้ ให้น่ารักสดใส 1
เปลี่ยนสี เปลี่ยนลายดินสอไม้ ให้น่ารักสดใส 4
เปลี่ยนสี เปลี่ยนลายดินสอไม้ ให้น่ารักสดใส 6
เปลี่ยนสี เปลี่ยนลายดินสอไม้ ให้น่ารักสดใส 3
เปลี่ยนสี เปลี่ยนลายดินสอไม้ ให้น่ารักสดใส 2
เปลี่ยนสี เปลี่ยนลายดินสอไม้ ให้น่ารักสดใส 9
เปลี่ยนสี เปลี่ยนลายดินสอไม้ ให้น่ารักสดใส 5
เปลี่ยนสี เปลี่ยนลายดินสอไม้ ให้น่ารักสดใส 8