กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสี

กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสี

กล่องใส่แปรงทาสี ตกแต่งใหม่ สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ออกแบบลายที่ชอบลงในกระดาษ
  2. นำไปวาด บนฝากล่อง
  3. ติดสก็อตเทปตามแบบที่วาดไว้

นำไปใส่แปรงทาสี หรือใส่เครื่องเขียน ตามต้องการค่ะ

กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสี 0
กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสี 1
กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสี 2
กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสี 3
กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสี 4
กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสี 5