กล่องของเล่น วาดลายน่ารักๆ

กล่องของเล่น วาดลายน่ารักๆ

กล่องของเล่น ตกแต่งสีสวย ลายน่ารัก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทาสีกล่องไม้ด้วยสีขาว
  2. ระบายสี ตกแต่งลายสวยๆ ด้านข้างลังไม้
  3. รอสีแห้ง

นำไปใส่ของเล่นสวยๆ

กล่องของเล่น วาดลายน่ารักๆ 0
กล่องของเล่น วาดลายน่ารักๆ 1
กล่องของเล่น วาดลายน่ารักๆ 2
กล่องของเล่น วาดลายน่ารักๆ 3