ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ

ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ

ไอเดียของขวัญวันแม่ ติดรูปเล็กๆแบบพกพา

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดรูปถ่ายหลายๆรูป ที่มีขนาดเล็กๆ ใส่แทนที่นาฬิกาได้
  2. จากนั้นนำไปติดกับผ้าสีขาว ติดเป็นแนวยาว
  3. ตัดขอบออก เหลือผ้าขาวที่เชื่อมแต่ละรูปไว้
  4. พับรูปถ่าย ใส่เข้าไปในที่เก็บนาฬิกา

นำไปใส่กล่องของขวัญ มอบให้แม่ ในวันแม่ค่ะ

ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 0
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 7
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 1
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 4
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 15
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 13
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 6
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 3
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 12
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 2
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 11
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 9
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 5
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 14
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 10
ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ 8