กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด

กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด
กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดฝากล่องกระดาษออก
  2. หุ้มกล่องกระดาษด้วยผ้าสีสดใส
  3. เจาะรูกล่องด้านข้าง ทำหูกล่องสวยๆ สำหรับยกกล่องขึ้นจากพื้น
  4. พับผ้าขนหนูใส่ลงในกล่อง จัดเรียงให้สวยงาม
นำไปประดับบ้านสวยๆ  
กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด 0
กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด 7
กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด 1
กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด 4
กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด 6
กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด 3
กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด 2
กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด 9
กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด 5
กล่องใส่ผ้าขนหนู ทำจากกล่องเก่าๆ หุ้มผ้าสีสด 8