กล่องใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยสีน้ำ

กล่องใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยสีน้ำ

กล่องของขวัญ ตกแต่งลายสวย ด้วยกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ระบายสีน้ำสวยๆ ลงบนกระดาษ
  2. ตัดเป็นวงกลม
  3. นำไปติดบนกล่องกระดาษ ทากาวให้เรียบร้อย

นำไปใส่ของสวยๆ

กล่องใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยสีน้ำ 0
กล่องใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยสีน้ำ 1
กล่องใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยสีน้ำ 2
กล่องใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยสีน้ำ 3
กล่องใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยสีน้ำ 4
กล่องใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยสีน้ำ 5
กล่องใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยสีน้ำ 6