ของเล่น ทำจากกล่องสบู่ แกนกระดาษทิชชู

ของเล่นทำเอง แบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแกนกระดาษทิชชู กล่องสบู่ …. นำมาห่อให้สวยงามด้วยกระดาษสี
  2. ทำลายตามชอบ

วิธีเล่น

นำมาให้ลูกเล่น ต่อเป็นตึกสูงๆ