สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ

สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ

สอนทำแท่นวางสีทาเล็บ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำจานแก้วสวยๆ มาวางทับถ้วยแก้ว ติดด้วยกาวให้แน่น จานใบใหญ่ วางไว้ด้านล่าง ถัดมาเป็นใบกลาง ใบเล็ก
  2. เมื่อติดเสร็จแล้ว นำไปใส่เครื่องประดับ หรือใช้วางขวดน้ำยาทาเล็บ

คลิปสอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ เครื่องประดับ

สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ 0
สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ 7
สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ 1
สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ 4
สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ 6
สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ 3
สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ 2
สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ 9
สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ 5
สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ 10
สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ 8