ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย

ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย

ทำถุงใส่ขนม จากซองจดหมาย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดกาวซองจดหมายด้านบน จากนั้น ตั้งซองจดหมายขึ้น วาดรูปกระต่ายลงไป (วาดหูถึงขอบซองจดหมายด้านบน (สังเกตจากรูป))
  2. ตัดส่วนเกินออก
  3. วัดขนาดหูกระต่าย ลงบนซองจดหมาย
  4. จากนั้นวาดขนาดเล็กกว่า นำไปตัด ตัดเสร็จ นำไปติดกับหูกระต่าย
  5. ติดตาปลอม ติดจมูก วาดปากกระต่าย ติดสีสันให้สดใส
  6. นำขนมหวานใส่ถุง ผูกโบว์ให้เรียบร้อย
  7. ใส่ถุงขนม ลงไปในถุงกระต่าย ที่ทำเสร็จแล้ว

ลองทำกันค่ะ

ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 0
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 7
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 1
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 4
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 15
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 13
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 6
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 17
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 3
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 12
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 2
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 11
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 9
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 5
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 14
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 16
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 10
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 18
ไอเดียทำถุงใส่ขนมหวาน จากซองจดหมาย 8