สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก

สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก

ไอเดียทำของที่ระลึก ของประดับ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษ A4 8.5x11 นิ้ว 4 แผ่น
  2. จากนั้นนำกระดาษ ทั้ง 4 แผ่น และ นำปกกระดาษสี วางทับด้านบน พับครึ่ง และนำแม็กเย็บกระดาษเย็บตรงกลางสมุด
  3. ตกแต่งปกสมุดด้วย สีเมจิกสวยๆ
  4. นำสก็อตเทปสีสด ตกแต่งขอบปกสมุด
  5. ห่อด้วยไหมพรม สีสวย ผูกรอบสมุดบันทึก

นำไปใช้ ทำเป็นของที่ระลึก หรือของชำร่วย

สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก 0
สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก 7
สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก 1
สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก 4
สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก 6
สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก 3
สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก 2
สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก 11
สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก 9
สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก 5
สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก 10
สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก 8