จานกระเบื้องตกแต่งลายจุด วางเครื่องประดับ

จานกระเบื้องตกแต่งลายจุด วางเครื่องประดับ

ประดิษฐ์ที่ใส่เครื่องประดับ จากจุดสติกเกอร์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดระยะห่างของจุด
  2. ติดจุดสติกเกอร์ลงไปในจาน
  3. ทำแถวที่สองแบบสลับ
  4. ทำเรียงกันไปเรื่อยๆ จนหมดจาน

นำไปวางของ ใส่เครื่องประดับสวยๆค่ะ

จานกระเบื้องตกแต่งลายจุด วางเครื่องประดับ 0
จานกระเบื้องตกแต่งลายจุด วางเครื่องประดับ 1
จานกระเบื้องตกแต่งลายจุด วางเครื่องประดับ 2
จานกระเบื้องตกแต่งลายจุด วางเครื่องประดับ 3
จานกระเบื้องตกแต่งลายจุด วางเครื่องประดับ 4
จานกระเบื้องตกแต่งลายจุด วางเครื่องประดับ 5
จานกระเบื้องตกแต่งลายจุด วางเครื่องประดับ 6