สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน

สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน

สร้อยข้อมือสวยๆ ประดิษฐ์จากเชือกป่าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเชือกป่าน แบ่งเป็น 6 เส้น เท่าๆกัน
  2. ร้อยเม็ดพลาสติกที่ขอบของเชือก ที่อยู่ริมสุดทั้งสองด้าน
  3. เปียลงมาเรื่อยๆ จนสุดเส้น
  4. ใช้ตะขอล็อคทั้งสองด้านของเชื่อกป่าน

นำไปใส่ประดับสวยๆ ตามต้องการค่ะ

สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน 0
สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน 1
สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน 2
สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน 3
สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน 4
สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน 5
สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน 6
สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน 7