ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก

ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก

ไอเดียตกแต่งรองเท้า ด้วยเกล็ดทอง เม็ดพลาสติกเม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำรองเท้าส้นสูง มาหุ้มด้วยผ้าลูกไม้สีดำ ตัดผ้าลูกไม้ ให้เป็นแนวกันรองเท้า
  2. จากนั้นนำผ้าลูกไม้มาประดับด้วยเกล็ดสีทอง เม็ดพลาสติกหลากหลายแบบ ติดให้ทั่วทั้งผ้าลูกไม้
  3. จากนั้นทากาวให้ทั่วรองเท้า นำผ้าลูกไม้ที่ประดับเสร็จแล้ว มาติดลงไป ตกแต่งให้เรียบไปกับรองเท้า
  4. นำผ้าลูกไม้ พร้อมเกล็ดทองหลายเส้น มาเย็บติดกัน แล้วนำไปติดส้นรองเท้า เย็บผ้าลูกไม้ติดกับรองเท้า กันไหลลื่นหลุดจากรองเท้า
  5. ติดกาว เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย

ไอเดียตกแต่งรองเท้าคู่สวย ลายเกล็ดทอง ลองนำไอเดียที่นำมาฝากไปปรับใช้นะคะ

ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 0
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 7
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 20
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 27
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 1
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 24
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 4
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 15
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 21
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 13
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 22
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 29
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 6
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 28
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 25
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 17
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 3
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 12
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 2
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 23
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 19
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 11
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 9
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 5
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 14
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 26
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 16
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 10
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 18
ตกแต่งรองเท้า เกล็ดทอง ลายแปลก 8