เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย

เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย

เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้า ความยาวตามสายรองเท้า (สามารถต่อลายได้นะ) x 2 นิ้ว
  2. จากนั้นพับผ้า ด้านข้างทั้งสองด้าน เข้าตรงกลาง และพับครึ่งอีกชั้น เย็บขอบ
  3. เย็บหัว-ท้าย ผ้า ให้เรียบร้อย

นำไปร้อยใส่รูสอดเชือกรองเท้า

เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 0
เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 7
เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 1
เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 4
เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 6
เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 3
เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 12
เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 2
เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 11
เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 9
เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 5
เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 10
เย็บสายรองเท้าผ้าใบ จากผ้าสีสวย 8