ทำจานรองแก้ว จากกระดุม

ทำจานรองแก้ว จากกระดุม

ทำจานรองแก้ว จากกระดุม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดุมมาร้อยเรียงกันแล้วเย็บด้วยเข็มกับด้าย
  2. เรียงเม็ดกระดุมทีละแถว แล้วนำมาร้อยเรียงกันอีกชั้นให้เป็นจานรองแก้ว

ทำหลายๆอัน หลากสีได้นะ ลองทำดูค่ะ

ทำจานรองแก้ว จากกระดุม 0
ทำจานรองแก้ว จากกระดุม 7
ทำจานรองแก้ว จากกระดุม 1
ทำจานรองแก้ว จากกระดุม 4
ทำจานรองแก้ว จากกระดุม 6
ทำจานรองแก้ว จากกระดุม 3
ทำจานรองแก้ว จากกระดุม 2
ทำจานรองแก้ว จากกระดุม 9
ทำจานรองแก้ว จากกระดุม 5
ทำจานรองแก้ว จากกระดุม 8