ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ

ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ

ไอเดียทำกล่องของขวัญ จากกระดาษ นำมาใส่หนังสือ สมุด หรือของขวัญที่เป็นสี่เหลี่ยม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ ขนาด 8*9 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
  2. จากนั้น วัดขนาดกระดาษ สำหรับส่วนที่ใช้ และส่วนที่ตัดออก (สังเกตจากรูปกระดาษด้านล่าง รูปที่มีรอยปากกาเขียน ดินสอเขียนตัวเลขไว้)
  3. ตัดบางส่วนออกตามภาพ
  4. ทำทั้งสองแผ่น แต่แผ่นที่ 2 สลับตำแหน่ง กับแผ่นแรก (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  5. นำสองส่วนมาเชื่อมติดกันด้วยกาวให้แน่น
  6. เจาะรูตรงขอบทั้ง 2 ข้าง
  7. ติดกระดุมส่วนบน และส่วนล่าง ร้อยเชือกใส่เข้าไป
  8. ติดกาวแถบด้านข้าง ประกอบให้เป็นรูปกล่อง (สังเกตจากรูป)
  9. นำของมาตกแต่งก้านหน้ากล่องตามชอบ เย็บติดกระดุมให้เรียบร้อย

นำไปมอบเป็นของขวัญ

กล่องสวยๆ ทำเอง คนรับปลื้มใจ หุบยิ้มไม่ลง แน่นอนค่ะ

ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 0
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 7
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 1
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 4
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 15
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 13
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 6
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 17
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 3
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 12
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 2
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 11
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 9
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 5
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 14
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 16
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 10
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 18
ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ 8