กล่องใส่ของ ประดิษฐ์จากเทปเก่าๆ

กล่องใส่ของ ประดิษฐ์จากเทปเก่าๆ

ประดิษฐ์กล่องจากตลับเทปเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. หาเทปเก่าที่ไม่ฟังปล้ว มาหลายๆตลับ ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. นำมาวางให้เป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยม ขนาดใหญ่ เล็ก ตามต้องการ
  3. ติดกาวระหว่างการเชื่อมต่อให้เรียบร้อย

นำไปใช้ใส่ของ ประดับบ้าน ตามต้องการ

กล่องใส่ของ ประดิษฐ์จากเทปเก่าๆ 0