สอนตกแต่งรองเท้าแตะสวยๆ

สอนตกแต่งรองเท้าแตะสวยๆ
อุปกรณ์ รองเท้าแตะ, คีม, เส้นเอ็น, เข็ม วิธีทำ
  1. ตัดหูรองเท้าออกทั้ง 2 ด้าน
  2. ร้อยเส้นเอ็นกับเข็ม เพื่อตกแต่งหูรองเท้า
  3. นำพลาสติกสำหรับตกแต่งสวยๆ มาตกแต่งรองเท้า โดยใช้เข็มกับคีม ช่วยเย็บให้ติดหูรองเท้า
คลิปสอนตกแต่งรองเท้า
สอนตกแต่งรองเท้าแตะสวยๆ 0