โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ พับจากกระดาษ

โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ พับจากกระดาษ

ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ประดับบ้าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ใช้กระดาษบางๆ แบบยาว พับสลับหน้าหลัง หนาประมาณ 1 นิ้ว
  2. ผูกตรงกลางรอยพับด้วยเชือก
  3. คลี่กระดาษออก

จะได้โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ

โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ พับจากกระดาษ 0
โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ พับจากกระดาษ 1
โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ พับจากกระดาษ 2
โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ พับจากกระดาษ 3
โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ พับจากกระดาษ 4