เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน

เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน

เปลี่ยนกำไลข้อมือแบบเก่า ให้มีสีสดใส น่าสวมใส่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แกะกำไลข้อมือ ออกจากกัน จะได้ส่วนลายสวยๆมาทำหัวแหวน และส่วนที่เป็นกำไลข้อมือ มาถักร้อยเชือก
  2. นำหัวแหวน ติดกาวด้านหลัง นำมาติดกับห่วงแหวนที่เตรียมไว้
  3. ถักเชือกยาง ลงไปบนส่วนที่เป็นกำไล ถักลวดลายตามชอบ

นำไปใส่เล่นสวยๆ ทั้งแหวนและกำไล

เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน 0
เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน 7
เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน 1
เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน 4
เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน 6
เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน 3
เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน 2
เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน 11
เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน 9
เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน 5
เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน 10
เปลี่ยนกำไลข้อมือ ลายเก่า ให้สวย น่าใส่ พร้อมแหวน 8