วิธีทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่ลูกอม น่ารักๆ

วิธีทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่ลูกอม น่ารักๆ
อุปกรณ์ กระดาษทำกล่อง ขนาด 6*11 นิ้ว , กระดาษทำฝากล่อง 4 5/8 * 4 5/8 นิ้ว , กระดาษสีสำหรับตกแต่งน่ารักๆ วิธีทำ
  1. ตัดกระดาษสำหรับทำกล่อง ออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆกันๆ
  2. จากนั้นหากระดาษ สำหรับทำลายด้านบน รอบทุกด้าน
  3. จากนั้นพับกล่องกระดาษเข้าด้วยกัน
  4. ทำฝากล่อง ตัดขอบกระดาษทำฝาให้เป็นรอยคลื่น คล้ายก้อนเฆฆ พับขอบทั้ง 4 ด้านลง ติดกระดาษสีสำหรับตกแต่งลงด้านบน
  5. นำฝากล่องไปปิดบนตัวกล่อง จะได้กล่องของขวัญน่ารักๆ 1 กล่อง
คลิปสอนทำกล่อง
วิธีทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่ลูกอม น่ารักๆ 0