กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกล่องช็อคโกแลต

กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกล่องช็อคโกแลต
  กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกล่องช็อคโกแลต

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกล่องช็อคโกแลตที่หมดแล้ว ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. ตกแต่งฝากล่องช็อคโกแลต ด้วยหินใส สีสวย ที่เตรียมไว้
  3. นำฝากล่อง ตกแต่งที่ขอบด้วยสก็อตเทปสีทอง สวยๆ
ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ  
กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกล่องช็อคโกแลต 0
กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกล่องช็อคโกแลต 1
กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกล่องช็อคโกแลต 2
กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกล่องช็อคโกแลต 3
กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกล่องช็อคโกแลต 4
กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกล่องช็อคโกแลต 5
กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกล่องช็อคโกแลต 6
กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกล่องช็อคโกแลต 7
กล่องใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกล่องช็อคโกแลต 8