ทำที่คั่นหนังสือ หนอนน้อยน่ารัก

ทำที่คั่นหนังสือ หนอนน้อยน่ารัก
ทำที่คั่นหนังสือ หนอนน้อยน่ารัก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลม ขนาดเท่าๆกัน 5 วง
  2. จากนั้นตัดตามรอย
  3. นำมาติดเชื่อมต่อกันเป็นตัวหนอนน่ารักๆ
  4. ติดตาปลอม ลงไป
นำไปคั่นหนังสือสวยๆค่ะ  
ทำที่คั่นหนังสือ หนอนน้อยน่ารัก 0