วาดลายสวยๆ ล้อมรอบโคมไฟสีขาว ด้วยสีน้ำ

วาดลายสวยๆ ล้อมรอบโคมไฟสีขาว ด้วยสีน้ำ
วาดลายสวยๆ ล้อมรอบโคมไฟสีขาว ด้วยสีน้ำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดลายที่ต้องการ ลงบนกระดาษ ด้วยสีน้ำ (ออกแบบ)
  2. จากนั้น วาดลายเหมือนกับกระดาษ ลงบนโคมไฟอีกครั้ง
  3. รอสีแห้ง
นำไปตกแต่งประดับ รอบๆห้อง  
วาดลายสวยๆ ล้อมรอบโคมไฟสีขาว ด้วยสีน้ำ 0
วาดลายสวยๆ ล้อมรอบโคมไฟสีขาว ด้วยสีน้ำ 1
วาดลายสวยๆ ล้อมรอบโคมไฟสีขาว ด้วยสีน้ำ 2
วาดลายสวยๆ ล้อมรอบโคมไฟสีขาว ด้วยสีน้ำ 3
วาดลายสวยๆ ล้อมรอบโคมไฟสีขาว ด้วยสีน้ำ 4
วาดลายสวยๆ ล้อมรอบโคมไฟสีขาว ด้วยสีน้ำ 5
วาดลายสวยๆ ล้อมรอบโคมไฟสีขาว ด้วยสีน้ำ 6
วาดลายสวยๆ ล้อมรอบโคมไฟสีขาว ด้วยสีน้ำ 7