สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ

สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ
สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดเจาะรู ใส่อุปกรณ์นาฬิกา ที่เตรียมไว้ ใส่เข้าไปด้านในกล่อง
  2. ติดเข็มนาฬิกาให้เรียบร้อย
นำไปประดับ วางบนโต๊ะสวยๆ  
สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ 0
สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ 1
สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ 2
สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ 3
สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ 4
สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ 5
สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ 6
สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ 7
สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ 8