ไอเดียทำของใช้ จากชิ้นส่วนเลโก้

ไอเดียทำของใช้ จากชิ้นส่วนเลโก้
ไอเดียทำของใช้ จากชิ้นส่วนเลโก้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกของใช้ที่ต้องการ
  2. จากนั้นนำชิ้นส่วนเลโก้ จากติด ทำเป็นของต่างๆ ที่เตรียมไว้
  3. ถ้ากลัวหลุดสามารถติดกาวได้ด้วยนะ
ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ  
ไอเดียทำของใช้ จากชิ้นส่วนเลโก้ 0
ไอเดียทำของใช้ จากชิ้นส่วนเลโก้ 1
ไอเดียทำของใช้ จากชิ้นส่วนเลโก้ 2
ไอเดียทำของใช้ จากชิ้นส่วนเลโก้ 3
ไอเดียทำของใช้ จากชิ้นส่วนเลโก้ 4
ไอเดียทำของใช้ จากชิ้นส่วนเลโก้ 5
ไอเดียทำของใช้ จากชิ้นส่วนเลโก้ 6
ไอเดียทำของใช้ จากชิ้นส่วนเลโก้ 7