สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads)

สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads)
สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads)

อุปกรณ์

วิธีทำ (สร้อยข้อมือ)

  1. ตัดเชือกขนาดความยาวกว่ารอบแขนเล็กน้อย 6 เส้น
  2. ตกแต่งระหว่างเส้น ด้วยเม็ดบีท ปิดหัวท้ายด้วยที่ครอบ สำหรับใส่ประดับข้อมือ
  3. นำไปประดับข้อมือสวยๆ

วิธีทำ (ต่างหู)

  1. ตัดเชือกขนาด 4 นิ้ว 3 เส้น
  2. ประดับเม็ดบีท ติดรวมท้ายเส้นเชือก ด้วยที่ครอบ บีบให้แน่น
  3. ทำอีกอันที่เหมือนกัน
นำไปใส่เล่นสวยๆ  
สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads) 0
สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads) 7
สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads) 1
สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads) 4
สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads) 6
สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads) 3
สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads) 2
สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads) 9
สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads) 5
สร้อยข้อมือ ต่างหู ทำจากเชือก ประดับเม็ดบีท(beads) 8