ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส

ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส
ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำวงกลมเหล็ก แขวนด้วยเชือกที่เตรียมไว้
  2. จากนั้น ติดกาวร้อน นำใบสนปลอม มาพันล้อมรอบ
  3. ตกแต่งด้านนอกใบสน ด้วยกระดุมหลากสี ติดกาว
นำไปประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสสวยๆ  
ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส 0
ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส 1
ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส 2
ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส 3
ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส 4
ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส 5
ทำของประดับ ตกแต่งต้นคริสต์มาส 6