ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส

ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส

ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆเล็กๆ สีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกรวยพลาสติกสวยๆ ติดอบกรวยด้วย ปอมๆสีสวย จากล่างขึ้นบน
  2. เลือกสีติดให้สวยงาม ตามต้องการ
  3. ติดปลายยอด ต้นคริสต์มาส ด้วยดาวดวงใหญ่ๆ

นำไปประดับบ้าน เทศกาลคริสต์มาส

ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส 0
ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส 7
ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส 1
ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส 4
ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส 6
ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส 3
ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส 2
ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส 11
ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส 9
ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส 5
ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส 10
ต้นคริสต์มาส ทำจากปอมๆ ประดับตกแต่งเทศกาล คริสต์มาส 8