รองเท้ารัดส้น ประดับสายรองเท้า จากสร้อยแขน ปอมๆสีสด

รองเท้ารัดส้น ประดับสายรองเท้า จากสร้อยแขน ปอมๆสีสด
รองเท้ารัดส้น ประดับสายรองเท้า จากสร้อยแขน ปอมๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำสร้อยแขนแบบเชือก ติดกาว ประดับรอบๆรองเท้ารัดส้น
  2. ประดับปอมๆสีสดใส
  3. ติดกาว ประดับรองเท้าให้สวยงาม ตามต้องการ
นำไปใส่เล่นสวยๆ  
รองเท้ารัดส้น ประดับสายรองเท้า จากสร้อยแขน ปอมๆสีสด 0
รองเท้ารัดส้น ประดับสายรองเท้า จากสร้อยแขน ปอมๆสีสด 1
รองเท้ารัดส้น ประดับสายรองเท้า จากสร้อยแขน ปอมๆสีสด 2
รองเท้ารัดส้น ประดับสายรองเท้า จากสร้อยแขน ปอมๆสีสด 3
รองเท้ารัดส้น ประดับสายรองเท้า จากสร้อยแขน ปอมๆสีสด 4
รองเท้ารัดส้น ประดับสายรองเท้า จากสร้อยแขน ปอมๆสีสด 5
รองเท้ารัดส้น ประดับสายรองเท้า จากสร้อยแขน ปอมๆสีสด 6