แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย

แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย

แจกันสวยๆ ตกแต่งลายดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แกะสลักลายดอกไม้ ลายสัตว์สวยๆ
  2. นำสก็อตเทปที่แกะสลักเสร็จแล้ว มาติดแก้วน้ำ
  3. ทาสีตรงลายที่แกะสลัก
  4. รอสีแห้ง
  5. แกะสก็อตเทปออก

นำไปใส่ดอกไม้ ประดับบ้านสวยๆ

แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย 0
แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย 7
แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย 1
แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย 4
แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย 6
แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย 3
แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย 2
แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย 9
แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย 5
แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย 8