กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสด

กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสด
กำไลข้อมือสวยๆ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ใส่ตัวอักษร ร้อยกับกำไลข้อมือ เรียงคำตามชอบ
  2. นำเชือกสีสดใส มาพัน ล้อมรอบกำไลข้อมือ
  3. ทำทั้งสองด้าน
นำไปใส่เล่นสวยๆ  
กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสด 0
กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสด 1
กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสด 2
กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสด 3
กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสด 4
กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสด 5
กำไลข้อมือ ประดับตัวอักษร ร้อยเชือกสีสด 6