ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้

ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้

สอนทำที่คาดผม ตกแต่งดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำที่คาดผม มาตกแต่งด้วย หมุดแหลมแบบไม่มีส้น ติดกาวให้เรียบร้อย
  2. คั่นด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ดอกเล็กๆ
  3. ตกแต่งด้านหลัง ด้วยใบไม้ ตามต้องการ

คลิปสอนตกแต่งที่คาดผม

ตกแต่งลายอื่นๆ ได้ตามต้องการนะคะ ^^

ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 0
ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 7
ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 1
ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 4
ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 6
ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 3
ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 12
ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 2
ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 11
ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 9
ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 5
ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 10
ตกแต่งที่คาดผม ประดับด้วยดอกไม้ 8