ตกแต่งรองเท้า ด้วยเม็ดพลาสติกสีดำ

ตกแต่งรองเท้า ด้วยเม็ดพลาสติกสีดำ

ตกแต่งรองเท้าสีสวย ด้วยเม็ดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเม็ดพลาสติก เรียงเป็นแถว วางบนรองเท้า
  2. จากนั้น ติดกาว นำไปติดตามตำแหน่งบนรองเท้า ที่เตรียมไว้
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใส่เล่นสวยๆค่ะ

ตกแต่งรองเท้า ด้วยเม็ดพลาสติกสีดำ 0
ตกแต่งรองเท้า ด้วยเม็ดพลาสติกสีดำ 1
ตกแต่งรองเท้า ด้วยเม็ดพลาสติกสีดำ 2
ตกแต่งรองเท้า ด้วยเม็ดพลาสติกสีดำ 3
ตกแต่งรองเท้า ด้วยเม็ดพลาสติกสีดำ 4
ตกแต่งรองเท้า ด้วยเม็ดพลาสติกสีดำ 5