ถาดสีสดใส ระบายแถบสีสวย

ถาดสีสดใส ระบายแถบสีสวย
ตกแต่งถาดสีสวย ระบายสีด้วยพู่กัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ผสมสีถาดสี
  2. นำไประบายลงบนถาด สีขาว ป้ายเป็นแนวยาว
  3. รอสีแห้ง
นำไปใส่ของ ประดับบ้านสวยๆ  
ถาดสีสดใส ระบายแถบสีสวย 0
ถาดสีสดใส ระบายแถบสีสวย 1
ถาดสีสดใส ระบายแถบสีสวย 2
ถาดสีสดใส ระบายแถบสีสวย 3
ถาดสีสดใส ระบายแถบสีสวย 4