ไอเดีย ทำเก้าอี้จากกล่องกระดาษลัง

ไอเดีย ทำเก้าอี้จากกล่องกระดาษลัง
อุปกรณ์ กล่องกระดาษลัง ที่ไม่ใช้แล้ว คัตเตอร์ วิธีทำ
  1. นำกระดาษลังที่ไม่ใช้แล้ว มาตัดทำแบบเก้าอี้ แบบพนักพิง 2 ชิ้น
  2. ทำสำหรับที่นั่ง อีก 2 ชิ้น
  3. ทำที่สำหรับเสียบกระดาษตามช่องเพื่อความคงทนของเก้าอี้
  4. เสียบกระดาษกล่องให้ได้ตามช่องที่เว้นไว้ให้ครบ จะได้เก้าอี้ที่ทำจากกระดาษกล่องสวยๆ 1 อัน
คลิปสอนทำเก้าอี้ จากกล่องกระดาษ
ไอเดีย ทำเก้าอี้จากกล่องกระดาษลัง 0