รองเท้าใส่อยู่บ้าน ย้อมสี ติดข้อความสั้นๆ

รองเท้าใส่อยู่บ้าน ย้อมสี ติดข้อความสั้นๆ
อุปกรณ์ วิธีทำ
  1. รองเท้าใส่อยู่บ้าน นำไปย้อมสีสวยๆ
  2. รอสีซึมติดรองเท้า ตากให้แห้ง
  3. ตัดข้อความสั้นๆ ติดรองเท้าสวยๆ ติดด้วยกาว
  4. รอกาวแห้ง นำไปใส่สวยๆ
ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ
รองเท้าใส่อยู่บ้าน ย้อมสี ติดข้อความสั้นๆ 0
รองเท้าใส่อยู่บ้าน ย้อมสี ติดข้อความสั้นๆ 1
รองเท้าใส่อยู่บ้าน ย้อมสี ติดข้อความสั้นๆ 2
รองเท้าใส่อยู่บ้าน ย้อมสี ติดข้อความสั้นๆ 3
รองเท้าใส่อยู่บ้าน ย้อมสี ติดข้อความสั้นๆ 4
รองเท้าใส่อยู่บ้าน ย้อมสี ติดข้อความสั้นๆ 5
รองเท้าใส่อยู่บ้าน ย้อมสี ติดข้อความสั้นๆ 6
รองเท้าใส่อยู่บ้าน ย้อมสี ติดข้อความสั้นๆ 7
รองเท้าใส่อยู่บ้าน ย้อมสี ติดข้อความสั้นๆ 8